logo®
Aix Scientifics®   Clinical Research Organisation

Lopende projecten o.a. :

 • ABGEL-Project / EFRO In het ABGEL-project wordt een tijdelijke spacer ontwikkeld
  om organen af te schermen tijdens de radiotherapie van carcinomen.
  Aix Scientifics® is verantwoordelijk voor preklinisch onderzoek in dit project.
  Het project wordt ondersteund door
 • APPIRED III study / MEDUWA .
  Geneesmiddelen in het aquatisch milieu brengen de waterkwaliteit in gevaar.
  Het Nederlandse / Duitse MEDUWA-project lost dit probleem op.
  Aix Scientifics® neemt deel aan dit project met de APPIRED III-studie.
  Het project wordt ondersteund door

Ervaringen in klinisch onderzoek

 • Op dit moment begeleidt Aix Scientifics® wereldwijd verschillende klinische studies,
 • bestaande uit patiëntendossiers die sterk varieren in grotte.
 • Normaliter zijn dit prospectieve fase-III-studies;
 • anderen zijn fase IV studies of toepassingsgerichte observaties,
 • retrospectieve studies, producent-onafhankelijke onderzoeken of registers.
 • Opdrachtgevers zijn producenten van geneesmiddelen en medische producten, evenals beroepsorganisaties.
 • De meeste studies zijn internationaal en meertalig Internet-gesteund.
Tot de onderzochte producten behoren
 •   Farmaceutische producten :
 • antibiotica
 • immunotherapeutica
 • wonden-therapeutica
 • neuropsychopharmaca
 • contrastmiddelen
   
 •   Medische hulpmiddelen :
 • ablatie apparaten
 • gewricht implantaten
 • hartkleppen
 • intracardiale hartpompen en VADs
 • vaatprothesen
 • stents
 • VSD-occluder
 • cel scheidingstekens
 • Aix Scientifics® heeft tot op heden voor klanten uit de volgende landen gewerkt :

  • Egypte, Duitsland, Zwitserland, Nederland, VS, Engeland, Rusland en Italië.

  Publicaties gebaseerd op studieresultaten van Aix Scientifics® :

  
  URL: http://e-i-k-e.de/nl/experience.html     ( QR | DM  code ) (vCard)   ( SSL ) [ printed: 26.01.2023 23:02 GMT]
  Copyright © 1996-2023   Aix Scientifics® CRO, Aken (Aachen), Bondsrepubliek Duitsland (laatste wijziging : 14.04.2021)
  Impressum | Gegevensbescherming